Pixel
Logo OK Tours

Zgoda medialna

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA


Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku uczestnika podczas kolonii/obozu oraz do wykorzystania tegoż wizerunku w bazie zdjęć dostępnej w linku po zakończeniu

kolonii/obozu oraz przy promocji ofert OK TOURS: strona www, social media i inne. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
 
imię i nazwisko dziecka :...................................................
 
miejsce kolonii/obozu: ......................................................
 
 
podpis rodzica