Pixel
Logo OK Tours

Realizacja wyjazdów w obliczu zagrożenia koronawirusem (COVID-19)

Komunikat właściciela biura z dnia 26.05.2020


Drodzy Klienci!


Wobec panującej pandemii COVID-19 i nieustannego szumu informacyjnego związanego z organizacją kolonii i obozów w dobie epidemii, kierując się troską o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, czujemy się zobowiązani do podjęcia autonomicznych, odpowiedzialnych decyzji:


- anulujemy pierwsze dwa turnusy naszych kolonii i obozów zarówno w kraju jak i obozów zagranicznych

- anulujemy wszystkie turnusy zaplanowane do Włoch i Hiszpanii.


Anulacje zostają dokonane w oparciu o Art. 15k Ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (oraz Art. 47 ust. 5 pkt. 2 Ustawy z 24.11.2017 o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych).


Liczymy na to, że Ministerstwa: Zdrowia, Oświaty i Rozwoju podejmą decyzję i ustalą w najbliższym czasie konkretne wytyczne do bezpiecznej realizacji wypoczynku grupowego dzieci i młodzieży i począwszy od trzecich turnusów będziemy mogli przygotować się do nowych realiów.


Największe nasze obawy dotyczą braku informacji na temat:


- procedury w przypadku zachorowania (nieznanej przyczyny)

- procedury w przypadku zachorowania na Covid 19 - kwarantanna? dla całego obozu? dla pokoju? dla grupy? natychmiastowy odbiór dziecka przez rodziców i kwarantanna domowa?

- organizacji systematycznego badania całego personelu na Covid 19

- dyscyplina sanitarna: czy dzieci zawsze muszą być w maskach, personel w kombinezonach, czy wychowawcy również?

- nowych zasad organizacji transportu, zakwaterowania, spożywania posiłków


Po wydaniu odpowiednich zaleceń i rozwiązań przez wspomniane Ministerstwa i uzyskaniu odpowiedzi na powyższe kwestie, przygotujemy rozwiązania:


- zmiany programów i ograniczenie ich do ośrodka w którym dzieci mieszkają z wyjściami na wydzielone plaże i ew.wyjścia do sklepu

- zatrudnienie dodatkowej kadry (mniejsze grupy, systematyczne mierzenie temperatury)

- zmiany w transporcie

- ponowne oszacowanie cen kolonii i obozów w warunkach obostrzeń „sanitarnych” i zmian programowych.


Rozwiązania te prześlemy Państwu do akceptacji, jeśli zdecydują się Państwo na zmianę terminu wyjazdu dziecka.


W świetle powyższych wyjaśnień, będziemy Państwu proponować:


1.   Zmianę wyjazdu na termin późniejszy, lub zmianę kierunku w cenie katalogowej z zachowaniem promocji z dnia zakupu

2.   Voucher turystyczny o wartości 120% wpłaconej kwoty, do wykorzystania na wyjazd na kolonię/obóz OK TOURS w sezonie Lato 2021r

3.   Zwrot wpłaconych środków w wydłużonym terminie 194 dni

(Ust. z 31.03.2020 tzw. Tarcza antykryzysowa ustala skuteczne rozwiązanie umowy po upływie 180 dni od dnia powiadomienia o rozwiązaniu umowy przez organizatora turystyki + 14 dni na dokonanie zwrotu środków)

4.   Skorzystanie z przygotowanej przez ośrodki krajowe oferty wczasów rodzinnych, dla rodzin uczestników


Pozostajemy do Państwa dyspozycji.Serdecznie pozdrawiam

Barbara Oleśków

Właściciel OK TOURS