Pixel
Logo OK Tours

Realizacja wyjazdów w obliczu zagrożenia koronawirusem (COVID-19)

Komunikat właściciela biura z dnia 06.07.2020

 

Drodzy Klienci!

 

W odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w dniu dzisiejszym podjęliśmy bardzo trudną decyzje o anulowaniu wszystkich naszych ofert zaplanowanych na lato 2020.

 

Pandemia Covid 19 niestety nie jest w odwrocie, a ryzyko zachorowania cały czas realne.

 

Najprawdopodobniej z tego powodu, Minister Zdrowia Łukasz Szumowski, mimo danej obietnicy nie złagodził obostrzeń i wytycznych do organizacji krajowych kolonii i obozów.

Wytyczne opracowane dotychczas przez GIS, MZ i MEN  (do pobrania tutaj)  w naszej opinii są nierealne do spełnienia. Przykładowo dystans między dziećmi 2 m, nie spotykanie się grup ze sobą, zakaz organizacji imprez wspólnych takich jak spartakiady, dyskoteki, a w razie niepogody zajęcia prowadzone w pomieszczeniach izolując grupy od siebie – żaden obiekt nie spełnia takich warunków.

W razie kwarantanny zarządzanej przez lokalny Sanepid, nie wiadomo gdzie dzieci mają ją odbywać i na czyj koszt.

 

Jeżeli chodzi o obozy zagraniczne to zapewne z powodu stanu pandemii nie zostały opracowane przez Rządzących żadne wytyczne, co odbieramy, jako brak przyzwolenia na ich organizację.


Do wszystkich z Państwa posiadających aktywne rezerwacje wysyłamy sukcesywnie spersonalizowane maile z anulacją wyjazdu oraz z naszymi propozycjami w tym pełen zwrot środków w wydłużonym ustawowo czasie lub voucher na 120% z bonusem od nas do wykorzystania na przyszłe lato 2021.


Nowa oferta już we wrześniu/październiku, zapraszamy!

  

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Serdecznie pozdrawiam

Barbara Oleśków

___________________________________


Komunikat właściciela biura z dnia 26.06.2020

 

Drodzy Klienci!

 

Decyzja o tym czy będziemy realizować czwarte turnusy krajowe 29.07 – 07.08 zostaje przesunięta do dnia 07.07.2020.

Do tego też dnia przesuwamy termin dopłaty.

 

Odsunięcie w czasie decyzji o realizacji obozów spowodowane jest wyczekiwaniem na obiecane przez Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego złagodzenie obowiązujących obostrzeń i wytycznych dla organizatorów wypoczynku grupowego.

Nowe wytyczne miały się pojawić już w ubiegłym tygodniu. Cały czas czekamy.

 

Decyzja o realizacji wybranych sierpniowych obozów zagranicznych będzie podjęta po opublikowaniu wytycznych do ich organizacji. Mamy nadzieję, ze do 07.07.2020 zostaną opublikowane. Dotychczas powstały jedynie wytyczne organizacji kolonii i obozów krajowych.

 

 

 

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Serdecznie pozdrawiam

Barbara Oleśków

----------------------------------------------------------------------------------

Komunikat właściciela biura z dnia 10.06.2020

 

Drodzy Klienci!

 

1.   Podjęliśmy decyzję o anulowaniu trzecich turnusów krajowych zaplanowanych na termin 19-28.07.2020

 

Decyzję podjęliśmy po:

- wnikliwym przeanalizowaniu wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów krajowego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w sezonie letnim 2020

(do pobrania tutaj)

- zapoznaniu się ze stanowiskiem Ministra Oświaty

- zapoznaniu się ze stanowiskami Powiatowych Stacji Sanitarno Epidemiologicznych pod nadzór których podlegają nasze ośrodki kolonijne


Uważamy że nie jesteśmy w stanie spełnić obowiązujących wytycznych (izolacja grup od siebie, brak wspólnych zajęć, zapewnienie dystansu między dziećmi, zapewnienie w trakcie zajęć 4 m2 na dziecko - w czasie deszczu żaden obiekt nie spełnia tego warunku), a co najważniejsze – świadomość, że w przypadku zachorowania na Covid-19, chory uczestnik czy osoba personelu kierowana jest do izolacji lub szpitala, a pozostałe osoby poddawane są kwarantannie. Jak słusznie zauważył Minister Oświaty Dariusz Piontkowski "w takich sytuacjach Organizator musi się liczyć z odwołaniem kolejnych turnusów, ponieważ logicznym miejscem kwarantanny dla dzieci jest miejsce kolonii”.

Rodzice, naszym zdaniem powinni być jasno poinformowani o takiej ewentualności.

Wytyczne zawierają jedynie zalecenia, Stacje Epidemiologiczne tylko informują, zaś cała odpowiedzialność skutków ew. kwarantanny i przestrzegania wytycznych zarówno przez obiekt jak

i transport spoczywa wyłącznie na Organizatorze.

 

Sytuacja pandemii jest bardzo dynamiczna, ma charakter ogniskowy, nieprzewidywalny, regulacje mogą się zmieniać w trakcie sezonu. Jak twierdzą epidemiolodzy szczyt  zachorowań w Polsce jeszcze przed nami. Co chwilę pojawiają się nowe ogniska. Nasi uczestnicy to dzieci z terenu całej Polski, ze wszystkich województw.

W poczuciu odpowiedzialności oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podjęliśmy decyzję jw.

 

2.   Podjęliśmy decyzję o anulowaniu obozów zagranicznych w lipcu

 

Decyzję podjęliśmy na skutek:

- braku wytycznych GIS, MZ i MEN na temat organizacji wypoczynku młodzieży na obozach zagranicznych - wytyczne dotyczą wyłącznie wypoczynku krajowego

- dynamicznego i ogniskowego rozwoju epidemii

- zamkniecie niektórych krajów dla Polaków (na chwilę obecną Słowacja, Czarnogóra) na skutek wzrostowej tendencji zachorowań w Polsce


INFORMACJE O REALIZACJI TURNUSÓW PÓŹNIEJSZYCH

Informacje o tym czy Państwa turnus jest realizowany bądź anulowany podamy w mailu z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem (np. na wyjazd od 29.07.2020 informację podeślemy maksymalnie do 29.06.2020).

Wówczas otrzymają Państwo maila o realizacji bądź anulacji wyjazdu i naszych propozycjach (m.in. voucher na 120% czy zwrot wpłaconych środków w wydłużonym czasie).


Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Serdecznie pozdrawiam,

Barbara Oleśków

______________________________________________


Komunikat właściciela biura z dnia 03.06.2020


Drodzy Klienci!


Ministerstwa GIS, MZ i MEN ogłosiły szczególne wytyczne dla organizatorów krajowego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w sezonie letnim 2020.

Wspomniane wytyczne do pobrania tutaj.


Wytyczne te zawierają wiele konkretnych nowych zasad organizacyjnych i zaleceń, wnikliwie je analizujemy.

Nowe wytyczne w dalszym ciągu jednak nie wyjaśniają, na jakie rozwiązania i procedury mamy się przygotować w przypadku zdiagnozowania Covid-19 na terenie ośrodka ( u dziecka, wychowawcy, personelu ośrodka).

Zwróciliśmy się zatem do Powiatowych Inspektorów Sanitarnych z pytaniami o procedury jakich zabrakło w ogólnych wytycznych.

Po uzyskaniu odpowiedzi będziemy podejmować decyzje odnośnie dalszych turnusów.


Odnośnie realizacji obozów zagranicznych na chwilę obecną nie mamy jeszcze żadnych wiążących informacji.Pozostajemy do Państwa dyspozycji.Serdecznie pozdrawiam

Barbara Oleśków

Właściciel OK TOURS


______________________________________________Komunikat właściciela biura z dnia 26.05.2020


Drodzy Klienci!


Wobec panującej pandemii COVID-19 i nieustannego szumu informacyjnego związanego z organizacją kolonii i obozów w dobie epidemii, kierując się troską o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, czujemy się zobowiązani do podjęcia autonomicznych, odpowiedzialnych decyzji:


- anulujemy pierwsze dwa turnusy naszych kolonii i obozów zarówno w kraju jak i obozów zagranicznych

- anulujemy wszystkie turnusy zaplanowane do Włoch i Hiszpanii.


Anulacje zostają dokonane w oparciu o Art. 15k Ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (oraz Art. 47 ust. 5 pkt. 2 Ustawy z 24.11.2017 o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych).


Liczymy na to, że Ministerstwa: Zdrowia, Oświaty i Rozwoju podejmą decyzję i ustalą w najbliższym czasie konkretne wytyczne do bezpiecznej realizacji wypoczynku grupowego dzieci i młodzieży i począwszy od trzecich turnusów będziemy mogli przygotować się do nowych realiów.


Największe nasze obawy dotyczą braku informacji na temat:


- procedury w przypadku zachorowania (nieznanej przyczyny)

- procedury w przypadku zachorowania na Covid-19 - kwarantanna? dla całego obozu? dla pokoju? dla grupy? natychmiastowy odbiór dziecka przez rodziców i kwarantanna domowa?

- organizacji systematycznego badania całego personelu na Covid-19

- dyscyplina sanitarna: czy dzieci zawsze muszą być w maskach, personel w kombinezonach, czy wychowawcy również?

- nowych zasad organizacji transportu, zakwaterowania, spożywania posiłków


Po wydaniu odpowiednich zaleceń i rozwiązań przez wspomniane Ministerstwa i uzyskaniu odpowiedzi na powyższe kwestie, przygotujemy rozwiązania:


- zmiany programów i ograniczenie ich do ośrodka w którym dzieci mieszkają z wyjściami na wydzielone plaże i ew.wyjścia do sklepu

- zatrudnienie dodatkowej kadry (mniejsze grupy, systematyczne mierzenie temperatury)

- zmiany w transporcie

- ponowne oszacowanie cen kolonii i obozów w warunkach obostrzeń „sanitarnych” i zmian programowych.


Rozwiązania te prześlemy Państwu do akceptacji, jeśli zdecydują się Państwo na zmianę terminu wyjazdu dziecka.


W świetle powyższych wyjaśnień, będziemy Państwu proponować:


1.   Zmianę wyjazdu na termin późniejszy, lub zmianę kierunku w cenie katalogowej z zachowaniem promocji z dnia zakupu

2.   Voucher turystyczny o wartości 120% wpłaconej kwoty, do wykorzystania na wyjazd na kolonię/obóz OK TOURS w sezonie Lato 2021r

3.   Zwrot wpłaconych środków w wydłużonym terminie 194 dni

(Ust. z 31.03.2020 tzw. Tarcza antykryzysowa ustala skuteczne rozwiązanie umowy po upływie 180 dni od dnia powiadomienia o rozwiązaniu umowy przez organizatora turystyki + 14 dni na dokonanie zwrotu środków)

4.   Skorzystanie z przygotowanej przez ośrodki krajowe oferty wczasów rodzinnych, dla rodzin uczestników


Pozostajemy do Państwa dyspozycji.Serdecznie pozdrawiam

Barbara Oleśków

Właściciel OK TOURS