Pixel
Logo OK Tours

Grupy wiekowe

Wiek na wszystkich grupach rozpatrujemy rocznikowo. Wyjątek stanowią Wakacje 18+ przeznaczone wyłącznie dla osób które mają ukończone 18 lat w dniu wyjazdu.

 

Przedział wiekowy 7-11 lat - na kolonie w tej grupie kwalifikują się dzieci, które mają rocznikowo 7 lat, niekoniecznie ukończone, ale muszą być po pierwszej klasie.

 

Do grupy niepełnoletniej na obozach młodzieżowych (np. 16-18) może być zakwalifikowany uczestnik, który ukończył 18 lat, musi on jednak przestrzegać regulaminu grup młodzieżowych.

 

Obozy dla grup 18+ skierowane są wyłącznie do osób pełnoletnich w przedziale wiekowym 18-24 lata. Warunkiem uczestnictwa jest ukończone 18 lat w momencie wyjazdu. Zakwaterowanie w grupach 18+ może być koedukacyjne.


Nie ma niestety opcji uczestnictwa w obozach " 18+ " osób poniżej 18 roku życia. Nie uznajemy zaświadczeń od Rodzica/Opiekuna bądź innej osoby pełnoletniej.


GRUPY WIEKOWE w profilach, gdzie podane są dwa zakresy (np. 11-14,14-18 lat) w zależności od ilości osób realizowane są oddzielnie lub łącznie.