Pixel
Logo OK Tours

AXA ubezpieczenia


Numer polisy : 112291


OBOZY ZAGRANICZNE  

Wszyscy ubezpieczeni są w zakresach:

  • KL (koszty leczenia) do kwoty 10.000 EUR/osoba
  • NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) do kwoty 2 000 EUR/osoba
  • Bagaż – do kwoty 200 EUR/osoba


Istnieje możliwość zwiększenia sum gwarancyjnych - koszt 50 zł

KL - do kwoty 30.000 EUR/osoba; NNW - do kwoty 4.000 EUR/osoba; Bagaż - do kwoty 400 EUR


Zalecamy przy chorobach przewlekłych rozszerzenie ubezpieczenia- koszt 100 zł


KOLONIE I OBOZY KRAJOWE  

Wszyscy ubezpieczeni są w zakresie:

  • NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) do kwoty 10 000 zł



Dodatkowo dla wszystkich zalecamy:


  • ubezpieczenie od kosztów rezygnacji - koszt ubezpieczenia to 3% całkowitej ceny imprezy (deklarowane w dniu założenia rezerwacji)


Posiadając to ubezpieczenie w przypadku losowego zdarzenia uniemożliwiającego wyjazd dziecka na wakacje otrzymujecie Państwo zwrot 100% wpłaconych środków.

Wiemy z doświadczenia, że często na ostatnią chwilę choroba lub inne zdarzenia losowe uniemożliwiają wyjazd dziecka na wypoczynek letni.

Tylko posiadanie tego ubezpieczenia gwarantuje Państwu całkowity zwrot wpłaconych pieniędzy.


DOKUMENTY DO POBRANIA